SlovenskyDeutsch

Nemecký jazyk preklady

Nemecký jazyk preklady
Nemecký jazyk preklady, nemecký jazyk výučba

Úradné preklady z/do nemeckého jazyka, vyučovanie a konverzácia v nemčine
Mgr. Jozef Ilčík, súdny prekladateľ a tlmočník

Na prekladateľskom trhu pôsobím od roku 1993. Od roku 1995 poskytujem úradne overené (súdne) preklady z/do nemeckého jazyka. Tieto preklady tvoria dominantnú časť mojich služieb. Pre svoju kvalitu, rýchlosť a príťažlivú cenu si práve moje služby každoročne zvolia stovky súkromných klientov a desiatky firiem.

Najväčšou výhodou je, že preklady vyhotovujem osobne, a tým ručím za profesionalitu vyhotovených prekladov. Zároveò Vám na rozdiel od rôznych agentúr a firiem odpadá vysoký poplatok za sprostredkovanie a nie je potrebné platiť ani 20% DPH (agentúry nemajú oprávnenie vykonávať úradné preklady, vykonávajú iba sprostredkovateľskú činnosť). Neposledným benefitom je aj kratší čas potrebný na vyhotovenie prekladu.

Preklady poskytujem pre klientov z celého územia SR i zo zahraničia.