SlovenskyDeutsch

Nemecký jazyk preklady - Úradné preklady z/do nemeckého jazyka, Mgr. Jozef Ilčík

Nemecký jazyk preklady
Nemecký jazyk preklady, nemecký jazyk výučba

Kontakt

Kontaktné miesto Bratislava
Mgr. Jedináková

Adresa
Vyšehradská 8
Bratislava – Petržalka

Korešpondenčná adresa + sídlo

Adresa
Mgr. Jozef Ilčík
Partizánska 29
914 51 Trenčianske Teplice (okres Trenčín)

Fakturačné údaje

Mgr. Jozef Ilčík - PREKLADY, TLMOČENIE
Partizánska 442/29
914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 41791355
DIČ: 1032375388
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľòa, a.s.
Číslo účtu: 00 4141 0698 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0000 4141 0698
SWIFT: GIBA SK BX