SlovenskyDeutsch

Nemecký jazyk preklady

Nemecký jazyk preklady
Nemecký jazyk preklady, nemecký jazyk výučba

Objednanie služieb

Dokumenty na preklad môžete priniesť osobne alebo zaslať e-mailom, poštou alebo kuriérom.

Pre osobné prinesenie prekladu v Bratislave je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia na čísle 0905 798 589
(Mgr. Jedináková)
.

Pre osobné prinesenie prekladu v Trenčianskych Tepliciach je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia na čísle
0905 542 867 (Mgr. Ilčík).

Pri telefonickom dohovore Vám zároveò hneï odpovieme na doplòujúce otázky (orientačná výsledná cena, doba trvania a pod.)

Ak dokumenty chcete zaslať poštou, kuriérom alebo e-mailom, kontaktujte ma vopred na čísle 0905 542 876. Poskytnem Vám potrebné informácie ako postupovať, aby ste maximálne znížili dobu čakania na výsledný preklad.

Dôležité

Úradne overený (súdny) preklad sa vyžaduje najmä v prípade prekladu osobných dokladov, zmlúv atï. Môže ho vyhotoviť iba prekladateľ zapísaný pre daný jazyk v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Dodať takýto preklad možno iba v papierovej podobe. S prekladom sa neoddeliteľne zväzuje aj prekladaná listina, prípadne jej kópia.

Bežné preklady sú všetky preklady, ktoré nie sú opatrené pečiatkou súdneho prekladateľa. Takéto preklady môžu byť vyhotovené v papierovej alebo aj elektronickej podobe.